חיפוש באתר

המשרהמכרז ניקיון
פרטים

הזמנה להציע הצעות

ע.ר רמות- רשת מרכזי תרבות, חינוך, קהילה ופנאי (להלן: "המרכז") מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ניקיון במבנים שונים של המרכז והכל בהתאם לתנאים ולהוראות הסכם מתן השירותים.

כנס וסיור מציעים יתקיים ביום 5.1.2020 בשעה 10:00 במשרדי רמות ברח' בורלא 3, ומיד לאחריה יערך סיור במרכזים בנוכחות נציגי רמות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי העמותה ברח' בורלא 3 בימים א-ה בין השעות 9:00-13:00, החל מיום 1.12.2019 ועד ליום 27.12.2019 בעלות של 200 ש"ח.

המועד האחרון להגשת הצעות יהיה ביום 23.1.2020 עד לשעה 12:00 במעטפה סגורה עליה יצוין מכרז פומבי רמות מס' 01/19.

העמותה רשאית לבטל מכרז זה או להאריכו, בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק החלטתה.

טלפון לבירורים נוספים 04-8227127

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהרמות חיפה
צרו קשר:
  • מתנס רמות
  • בורלא 3 רמות רמז
  • חיפה
  • 04-8227127
  • פקס: 04-8328330
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות