חיפוש באתר

נוהל הנחות - רשת המתנ"סים רמות חיפה

נוהל הנחות-רשת המתנ"סים רמות חיפה

בקשה להנחה וקבלתה באחריות הלקוח

קריטריון

שיעור הנחה

הערות

הורה יחיד[1] או הורה יחידני[2]

10%

בכפוף להצגת מסמך

חוג שני לאותו ילד

10%

לאחד מהם על פי שיקול דעת או 5% לכל אחד

חוג שני ומעלה באותה משפחה

10%

לאחד מהם על פי שיקול דעת או 5% לכל אחד

עובד מתנ"ס

10%

קרבה ראשונה. בכפוף לאישור המדריך

חריגים

 

באישור מנכ"ל לפי הקריטריונים המפורטים להלן

 

הנחה באישור מנכ"ל

הנחות לפי מצב סוציו אקונומי יאושרו לפי המדרגות הבאות (בכפוף להצגת אישורים כנדרש):
הכנסה לנפש של עד 2,000 ₪ יזכו בהנחה בשיעור של 50%

הכנסה לנפש של עד 3,000 ₪ יזכו בהנחה בשיעור של 25%

הנחה בשיעור של 100% ו/או מקרים חריגים ו/או נסיבות חריגות אחרות, יאושרו על ידי המנכ"ל, בכפוף להצגת אישורים ו/או המלצת גורם מקצועי (רווחה, מנהל/ת בית ספר וכיו"ב) ויובאו לידיעת וועדת כספים.
ההנחות החריגות שיאושרו יוצגו לוועדת הכספים אחת לרבעון.
[1]הורה יחיד- על פי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, "הורה עצמאי" ("הורה יחיד" לפני התיקון לחוק) מוגדר כתושב ישראל אשר בהחזקתו ילד מתחת לגיל 18 הנמצא עמו, ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

ההורה אינו נשוי (כלומר רווק, אלמן או גרוש) ואין לו בן זוג ידוע בציבור.
הוא עולה חדש הנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה, ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.
ההורה נשוי, אין לו בן זוג ידוע בציבור ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות, פתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות
היא אישה עגונה, כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי(כלומר אישה נשואה שבן זוגה נעלם מזה שנתיים, או שהוא נמצא בחו"ל, שלא בהסכמתה, מזה שנתיים, מבלי לשלם לה מזונות).
היא אישה החיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) 90 ימים לפחות מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הרווחה אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.
[2]הורות יחידנית היא מבנה משפחתי שבו אישה או גבר הופכים לאם או לאב מלכתחילה, ללא כל הורה שותף, ומגדלים ילד לבדם

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות